Site consumes quite some on a yearly basis ==> We happily accept Donations : )
Mr.O - Påtänd sedan 1998 (mrouteliggaren.bandcamp.com)
Född i den lortigaste containern...
På den mest nedskräpade bakgatan!
I den skitigastevidrigaste Å avfalls tätaste orten i världen!
Där krälade den ökände Mr.O! ut!... "uhuhmm"

Ut ur ett slemmigt, radioaktivt Å allmänt illa luktande kloaksystem.

För att sedan grunda, den eminenta!
Den enda!

Uteliggar Föreningen!

Bum Crew!

Underjordens minst kända Hip hop Kollektiv!
 
  l
Null