Slak bee – Π​ρ​ο​σ​ω​π​ι​κ​ή Δ​ι​έ​ξ​ο​δ​ο​ς // Instrumentals