SFONK – Втори шанс (prod. by VLG)

Follow Youth Society Store on :
https://www.instagram.com/youthsociet…

Lyrics by Sfonk https://genius.com/Sfonk-vtori-shans-…
Instrumental by VLG

Sound by Yuri Anachkov ‘Brigx’ @ Rollback Recordings Studio
Shot by Radoslav Krustev ‘My Youth Photography’

Booking :
phone: +35988 986 1939 – Ivona Velichkova
email: [email protected]

Rollback Contacts :
phone: +359898781794
email: [email protected]

Follow Rollback on :
Facebook : https://www.facebook.com/RollbackRec
Instagram : https://www.instagram.com/rollback.re…

Follow Sfonk on :
Facebook : https://www.facebook.com/sfonksofia
Instagram : https://www.instagram.com/sfonk_5oclock/

Follow VLG on :
Facebook : https://www.facebook.com/people/VLG/1…
Instagram : https://www.instagram.com/don_kiki_vlg/

Follow Radoslav Krustev on :
Behance : https://www.behance.net/myyouthphotog…
Instagram : https://www.instagram.com/myyouthphot…

Follow 5 o’clock on :
Facebook : https://www.facebook.com/fiveoclocksofia
Instagram : https://www.instagram.com/5oclock_off…
Soundcloud : https://soundcloud.com/frere-1

RollBack Recordings.
© 2023