Mosik Rhymes – Kamala (Prod. SonnyJim)

Fly shit.

@mosikrhymes
@mudinmymalbec

Video
@honey___jd