Kleiderkreisel by Gossenboss mit Zett

releases July 28, 2021

Gossenboss mit Zett – “Kleiderkreisel”

prod.: Gossenboss mit Zett
Cuts: DJ Joaf
Mix: Gossenboss mit Zett / Synthikat
Master: Synthikat
Artwork: Danny Kötter – The Zitterman / Gossenboss mit Zett
Label: 100 Prozent O.K. / RecordJet