45 – ΧΑΡΜΑΝΙ Beat, Scratches, Rap: 45crew Ηλεκτρικό Μπάσο: Noman (Jojolos) Βιντεοληψία και Μοντάζ: ΑΑΑ Μίξη / Τελική Επεξεργασία: Studio 725 45 albums: https://45crew.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/c/45crew Επικοινωνία: 45: https://www.facebook.com/Sarantapente45 https://www.instagram.com/45.crew/ 725: https://www.youtube.com/c/studio725 Noman: youtube.com/channel/UCd8WZE5Mh9pH0SKn…