45 – ΧΑΡΜΑΝΙ
Beat, Scratches, Rap: 45crew
Ηλεκτρικό Μπάσο: Noman (Jojolos)
Βιντεοληψία και Μοντάζ: ΑΑΑ
Μίξη / Τελική Επεξεργασία: Studio 725

45 albums:
https://45crew.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/c/45crew

Επικοινωνία:
45:
https://www.facebook.com/Sarantapente45
https://www.instagram.com/45.crew/
725:
https://www.youtube.com/c/studio725
Noman:
youtube.com/channel/UCd8WZE5Mh9pH0SKn…