Σώμα φυλακή
by Βομβιστές Συνείδησης (Β.Σ.)

released October 1, 2021

Παραγωγή μουσικής , μείξη ήχου-προγραμματισμός,
δημιουργία και επιμέλεια γραφιστικών
Βομβιστές Συνείδησης (Β.Σ.) – Plasma Production