Λ​Ο​Υ​Π​Ε​Σ Κ​Α​Ι Τ​Α​Χ​Υ​Κ​Α​Ρ​Δ​Ι​Ε​Σ by Έκδηλος & Kidnapper

12th album by E.K. (Έκδηλος & Kidnapper).

Produced & Mixed by Έκδηλος & Kidnapper
Instrumental beats at tracks 4,5,6 & 8
Master & Scratches by Kidnapper
Bass at Tracks 1 & 7 by Έκδηλος

Artwork by Έκδηλος
credits
released May 15, 2023

www.youtube.com/@kristhekidnapper

www.youtube.com/@ekdhlos

Blow Up Recordings 2023