Site consumes quite some on a yearly basis ==> We happily accept Donations : )
Diza XL- Da mó kasta obi (dizaxl.bandcamp.com)
Letra Criolu:

Arti vizualizadu pa cegu,
Sonoramenti belu,
Carregadu pesu
Cu palavra certu
construi um pensamentu,
Conecta pa tem nexu
Projeta pa universu
Aproveta nha combersu
Sem da pa careta
N'pega
N'partilha nha versu,
Fontainha kie nha berçu,
Nha berçu di oru,
Nha street knowladge ca permitiu tram pinta tolu
Qui fari leba dizaforu,
N'cria na meio piloru
Ratu, barata cu tcheru a esgotu,
Casa construidu pa gostu donu,
Na meiu caus nu atcha nos confortu,
So kenha ki vivi sabi, so kenha ki vivi xinti,
No konchi nos guenti
E nu sabi qem ki sa ta minti
Playboizada sa ta da me street
Nha flow ta pou ba back sit
Amadora este primo irmon di new york city,
What? Qual ke spantu?
Paladar apuradu
Obidu kalibradu
Pa es tipu enkantu fabricadu
Dau el cru sem refinadu,
Analgesicu pa espinha,
Prescritu, assinadu Diza XL,fontainha.
ref

Da mo kasta obi ma n'sabi mo sa ta obi,
Ma gossi go resolvi,
Gossi go resolvi,
Da mo kasta obi ma n'sabi mo sa ta obi
Ma gossi go resolvi,
Gossi go resolvi.

Marafadu
Aumenta som na carro,
Dexal equalizadu,.
pa é entra dentu fakes pa es bira paralizadu,
Dexa cu mi nha P,
Nta flas tudo cu tem guardadu,
Di um ponta pa qel otu
Es cre futiu mo na bolsu,
ti ki banca bira rotu,
Atençon cu es bandida e cu es amigo porco,
Es e bom na da pa dodu,
Lealdadi cu validadi ti 2000 e da pa tortu,
Brr si es ta afasta ou bira stranhu,
Tcheckmate jogo ganhu,
Algurs na calendario,
Jogo tem qi abrido pa odjadu qem ke otario,
Atitudi e necessariu
Nha nigga restu e restu,
Nca mesti bu disculpa nem co tenta pom conbersu
mo um bitch ta busca sexu
Preplexo es ta fica,
Dipos di odjau grifadu,
Dispensa cheio casa bem equipado
Carro antigo, carro do ano ou si cre alugadu,
Timodi bu tem pa paga qel franquia elevadu,
Fruto di bu trabadju e cuze qes tem a ver?
Ca na bo kim paga ca di bo kim spera trocu,
Bardamerda pa nhos mocu ,
E pa vizinhanca tambi qi sa ta pom boca cu odju ,
Nhos ta dam nojo,
Sempri cu chintidu na prato d'otu

Da mo casta obi ma nsabi mo sa ta obi,
da mo kasta obi ma nsabi mo sa ta obi,
ma gossi go resolvi,
Gossi go resolvi,

Rap di otu calibri
Representa 503 amadora a.k.a Boba
Nhas props ta bai pa kes ki ts manti real na kualker zona , na kualker zona

credits

released October 11, 2019
Null